KÓTA díjasok

2022

Molnár Ferencné együttesvezető, Horbáth Károly művészeti tanácsadó.
A kis zalai faluban, Csesztregen 1971-ben alakult elszánt, jó énekes férfiakból népdalkör, hogy saját népdalaikat éltessék. Az ízes zalai dalok mellett más tájegységekről is merítenek zenei anyagot magával ragadó előadásaikhoz. Molnár Ferencné művészeti vezető és Ifj. Horváth Károly népzenekutató szakmai felkészítésével a zalai tisztaforrás ikonikus hírvivőivé váltak. A Kodály Emlékversenyt díszvendégei voltak, majd II. János Pál pápa budapesti fogadásán énekeltek, a KÓTA Népzenei Staféta átvevőjeként a Zenei Világnapi Népzenei Találkozó házigazda szerepét töltötték be. Hétszeres Aranypáva Nagydíjat kiérdemelt munkásságukat több rádió-, tv-felvétel, CD hirdeti. A KÓTA elnöksége a félévszázados kiemelkedő tevékenységéért KÓTA- díjat adományoz Népzene együttes kategóriában a Csesztregi Pávakörnek.

Szeghalmi Ágnes művészeti vezető.
A pesterzsébeti Csili Népdalkör, a főváros 20. kerületi „aszfaltján” is mezei virágokat éltetve, 2004. óta teremti, ápolja mintaszerűen a „tiszta forrásból” merített népdalos hagyományokat. Szeghalmi Ágnes karnagy, ének-zene tanár vezetésével, a KÓTA-val együttműködve rendezik meg a rangos Pesterzsébeti Népzenei Találkozókat, minősítőket, szakmai továbbképzéseket. A kétszeres Aranypáva-díjas együttes a Kárpát-medencében, a világban kiemelkedő hírvivője a magyar népzenének. Elhivatott munkásságukat a KÓTA elnöksége KÓTA-díjjal ismeri el.

Kiss Tóth Erika elnök, Tóth Rozália művészeti vezető.
A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány Asszonykórusa 27 éve töretlen lelkesedéssel, a felmenőktől tanult veretes, ízes bánáti stílussal, jó kedvvel kiáltja világba a csókai népdalokat, az elődök ma is aktuális, éltető üzenetét. Tóth Rozália népdalkörvezető és Kiss Tóth Erika egyesületi elnök irányításával a csókai csalogányok BODOR ANIKÓ-díjat, a Vass Lajos Nagydíjat, KÓTA Olsvai-díjat és többször ARANYPÁVA Nagydíjat érdemeltek ki. Dalaikat, vajdasági népénekeiket, népi imádságaikat előadásaikon túl színvonalas CD-k, dalgyűjteményes kiadványok hirdetik. A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány Asszonykórusa kiemelkedő hagyományőrző, átadó munkásságát a KÓTA elnöksége KÓTA-díjjal ismeri el.

Nagy Erzsébet együttesvezető, Kovács László művészeti vezető.
A három város, Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös ölelésében található Nyársapáton 1987-ben alakult népdalkör. A hagyományokban szegényesebb alföldi településen, Nagy Erzsébet vezetésével, Kovács László KÓTA-díjas népzeneész művészeti vezetésével, a többszörös Aranypáva és Aranypáva Nagydíjas Nyársapáti Népdalkör az egész magyar nyelvterületről válogatott népdalok, hangszeres zenék jól szerkesztett színpadra állításával teremtett példamutatóan gazdag hagyományt. Az élettel teli, élményt, stílust közvetítő műsoraikkal, CD kiadvánnyal viszik zenei anyanyelvünk mai üzeneteit. A Nyársapáti Népdalkör magas színvonalú munkásságát a KÓTA elnöksége népzenei kategóriában KÓTA-díjjal ismeri el.

Jozic Szilvia együttesvezető, Antal István Gábor művészeti vezető.
Tolna megye hagyományokban gazdag tájegységén, a Sárközben található az alig 600 lakosú Pörböly, amelynek háromszoros KÓTA Aranypáva díjas Népdalköre és Citerazenekara – Bogár István, a Népművészet Mestere, majd Antal István Gábor, a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola adjunktusa és Jozic Szilvia egyesületi elnök irányításával – 40 éve kiemelkedő szinten élteti, műveli, népszerűsíti a népzenei örökséget idehaza, külföldön, rádió-, CD- és DVD felvételeken. A gemenci erdő népzenei hírnökeinek elismerésül a KÓTA elnöksége 2022-ben KÓTA díjat adományoz NÉPZENEI kategóriában.

Mezőtúr város Díszpolgára, nyugalmazott történelem, ének-zene tanár, karnagy, az ének-zene munkaközösség vezetője, tanfelügyelő. Tanári pályáját 1972-ben a Kossuth Úti Általános Iskolában kezdte. A zeneiskolával, a Csider házaspárral együttműködve, több évtizeden keresztül irányította az intézmény Év Kórusa címmel, legmagasabb minősítésekkel elismert kórusait, népzenei csoportjait, szervezte a KÓTA-val együttműködve a Túri Országos Kicsinyek Kórusa Fesztiválokat, a több mint 50 éve működő, többszörös Aranypáva-díjas Mongol-Agrár Zrt. Népdalkörének művészeti vezetője, számtalan hivatásos zeneművész, énektanár pályára állítója. Seres Attiláné félévszázados, elhivatott zenepedagógusi, karnagyi, népdalkörvezetői kiemelkedő munkásságát a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek elnöksége pedagógus kategóriában KÓTA-díjjal ismeri el.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában, 1868-ban alapított Szabadkai Zeneiskolaiskolában magyar és szerb nyelven, alap- és középfokon folyik oktatás. A Vajdaságban egyedül ezen intézményben működik Népi ének szak, amelyet fennállásának 20. évfordulóján a KÓTA a magyar, a szerb, valamint az egyetemes zenekultúra érdekében kifejtett kiemelkedő munkásságáért díszoklevéllel köszöntött, a tanszak alapító vezetőjét, Kanalas Zsófiát 2016-ban KÓTA-díjjal ismerte el. A Szabadkai Zeneiskola a KÓTA és a Csutorás Tehetségprogramban is támogatott legjobb népdalos növendékei – köztük a tanszak jelenlegi vezetője, Török Noémi is – a magyar népzenei mozgalom legmagasabb szintjét képviselik. Szólistáik, a Dalkötő Leánykórus többszörös Aranypáva Nagydíjas, „Hajnal akar lenni” Kárpát-medencei Népdalverseny és Felszállott a páva győztes. A KÓTA elnöksége a Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Tanszak határon túli, de Magyarországon is ható, kiemelkedő munkásságát KÓTA-díjjal ismeri el.

2021

Tóth Gyula együttesvezető.
A többszörös Aranypáva és Nagydíjas népdalkör a bartóki gyűjtőhely népzenei hagyományait magas szinten őrzi. Céljuk ezen népdalkincseknek a továbbadása. Az Együttes vezetője 2018 óta a Vésztő Kultúrájáért kitüntetéssel elismert Tóth Gyula, a Népművészet Ifjú Mestere. A népdalkör aktívan részt vesz Vésztő város közösségi életében és 20 éve oszlopos szervezői a településen megrendezett népzenei tábornak. Hitvallásuk Szent Ágoston szavai: „Aki énekel, annak szíve csordultig megtelik szeretettel.”

Kaszásné Márkus Magdolna együttesvezető.
40 éve alakult Bugyi községben a Népzenei Műhely, amelyből széles korollót átfogva, sok tehetség került ki. Számos énekesük azóta szóló karrierbe is fogott, vagy népzene tanár lett. Az induló együttes a Bugyi Népdalkör és Citerazenekar volt, amely többszörös Aranypáva díjas, Nagydíjas lett. Jelentős szerepet töltenek be a település kulturális életében. Műsoraikhoz dalaikat számos tájegységről válogatják. Több generációt neveltek a népzene szeretetére.

Dr. Cseh Béla karnagy, címzetes iskolaigazgató, népdalkörvezető a bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának címzetes igazgatója, a Gyakorló Iskolák Szövetsége alapító és tiszteletbeli elnöke, az Eötvös József Főiskola generációkat nevelő, Gyémánt Díszokleveles tanára, a tízszeres Aranypáva minősítésű, 50 éves Sükösdi Népdalkör vezetője. Munkáját töretlen nívóval, hatalmas szakmai tudással és sokakat segítő derűvel végzi.

Dévai János népzenész, népzenetanár, etnográfus a debreceni Délibáb Együttes alapító tagja, amely meghatározó jelenség volt a népzenei újhullám indításában koncertekkel, táncházakkal, népzenetanítással. A Délibáb Népzenei Műhely keretében, a Kölcsey Megyei Művelődési Központ munkatársaként népzenegyűjtés, oktatás, táborszervezés terén jelentős tevékenységet végzett. A Magyar Rádió Népzenei Szerkesztőség egykori szerkesztője, majd vezetője, a KÓTA Népzenei Bizottságának és Tanácsadó Testületének, valamint a KÓTA Aranypáva gála szintű minősítések zsűrijének évtizedek óta eredményes tagja.

Kóka Rozália alapító és Juhász Gáborné együttesvezető.
Az Európa-díjas együttest Kóka Rozália, a Népművészet Mestere, az MMA tagja alapította 1971-ben. Később a KÓTA Zenekar- és Népdalkör-vezetői tanfolyamán végzett Juhász Gáborné lett a Népdalkör vezetője. Céljuk a bukovinai székelyek népdalkincsének, népszokásainak összegyűjtése, továbbadása. Az elmúlt közel fél évszázad alatt több, mint 1000 fellépésük volt, és tartották a kapcsolatot más bukovinai székely közösségekkel.

Kanczel család – Debrecen.
A Hajdúsági Népzenei Együttest 2016-ben alapította Kanczel József lányaival, Kanczel Bíborkával és Kanczel Csengével. Többszörös Aranypáva díjas, Nagydíjas népzenei trió. A nagyapa, Kanczel János citerakészítő, adatközlő citerás. A gyermekei, unokái viszik tovább a családi, hajdúsági ízes, magával ragadó hagyományokat. Feladatuknak tartják a népzene megszerettetését minden korosztállyal. Közös, vidám zenélésük hangulatát szeretnék megmutatni közönségüknek.

Nagy Mária és Bokács Ferenc művelődésszervezők, Debrecen.
Nagy Mária pályáját óvónőként kezdte, majd népi játszóház vezetői, népi kismesterségek szakoktatói képesítést szerzett, illetve hagyományőrző civil szervezetek munkájába kapcsolódott be. Bokács Ferenc közművelődési szakember, művelődésszervező, nonprofit menedzser. Célul tűzte ki az érdeklődő fiatalok megismertetését a népzenével, néptánccal, az idősebb korosztály támogatását hagyományainak ápolásában. Mindketten fáradhatatlan szervezői és kiemelkedő lebonyolítói éveken keresztül a debreceni KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőknek, Regionális Népzenei Találkozóknak, Cívis Népzenei Fesztiváloknak, népzenei és néptánc táboroknak, hangszeres bemutatóknak, kiállításoknak, népzenei koncerteknek, táncházaknak.

Seres Tünde a turai Bartók Béla Művelődési Ház igazgatója, a város sikeres énekegyüttesének, az Aranypávás Turai Énekmondóknak a tagja. Tura város és a Galga-mente hagyományai ápolásának, átadásának meghatározó személyisége, több szakmai konferencia, fesztivál, népzenei találkozó szervezője, támogatója. Munkáját hosszú idő óta nagy tudással, töretlen akarattal és szeretettel végzi. Segítőkész, komoly szakmai tudással rendelkező szakember.

Sturmann Jenőné hegedűtanár, népzenész, együttesvezető.
4 évesen kezdte meg tanulmányait zenét szerető és művelő családjában. A Palócföld térségében kiemelkedő vonós együttesek vezetője, hegedűtanára, tehetséges gyerekprímások pályára állítója, népdalkörök vezetője, népzenei táborok, továbbképzések előadója. Az 1989-ben alapított ESZTAM zenekar vezetője. Munkásságát 2015-ben Csohány-díjjal jutalmazta Pásztó Város önkormányzata, majd Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott, illetve Nógrád Megye Veres Pálné díját kapta meg a megyében végzett kulturális munkájáért. Eredményes munkásságát tanítványai éltetik, viszik tovább.