Felhívás 22. ciklus

A minősítő hangversenyekhez a meghirdető szervek nevében is jó felkészülést kíván a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA Népzenei Szakbizottsága!
Budapest, 2024. január 1.

KÓTA ARANYPÁVA TÉRSÉGI, ORSZÁGOS ÉS GÁLA SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok 22. országos minősítését a 2024. január 1. – 2025. december 31. napja közötti időszakra.

A KÓTA öt évtizede alkalmazott minősítési szempontok, tapasztalatok következetes megtartása mellett a többszintű minősítési rendszer szervezési rendjében és követelményeiben, az amatőr művészeti tevékenység értékelésére általánosan alkalmazott szabályokat, követendő normáknak tekinti.

A MINŐSÍTÉS CÉLJA:

A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, s egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.

A MINŐSÍTÉS RENDSZERE:

A népzenei minősítőn a szólisták és az együttesek, a KÓTA minősítési kiírása és a helyi szervezők által közzétett felhívás alapján, önkéntesen vesznek részt. Az együttesek és szólisták minősítése egymásra épülve három szinten zajlik, melyek az átjárhatóságot biztosítva feltételezik és kiegészítik egymást.
A minősítő rendszer szintjei:

I. KÓTA Aranypáva Térségi Minősítő szint,
II. KÓTA Aranypáva Országos Minősítő szint,
III. KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Gála szint.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A 22. KÓTA Népzenei Minősítőn minden szólista és csoport többszöri alkalommal kérhet minősítést, mindaddig, míg az adott szint legmagasabb minősítési fokozatát meg nem szerzik. Térségi szinten „KIVÁLÓ”, országos szinten „ARANYPÁVA-DÍJ”, GÁLA szinten „ARANYPÁVA NAGYDÍJ / OLSVAI IMRE-DÍJ”.

A minősülők a 21. ORSZÁGOS SZINTŰ minősítőn elért minősítési fokozatuk alapján kapcsolódnak be a 22. országos szintű minősítő rendszerbe.

A minősítési szintek szervezési rendje:

 1. KÓTA Aranypáva TÉRSÉGI Népzenei Minősítő

A KÓTA Aranypáva Országos szintű Népzenei Minősítő 21. ciklusából (2021. január 1. – 2022. december 31.) szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy a KÓTA Aranypáva térségi szintű népzenei minősítőn a „MEGFELELŐ” és országos szintű minősítőn a „BRONZ” szakmai fokozatot elérő szólisták és együttesek térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítés rendszerébe.

Térségi szinten elérhető szakmai fokozatok:

 • Megfelelt
 • Dicséretes
 • Kiváló

A három fős zsűri egy tagját a KÓTA Népzenei Szakbizottsága jelöli ki, két tagját a helyi szervezők is felkérhetik.

 1. KÓTA Aranypáva ORSZÁGOS Népzenei Minősítő

A KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Minősítőn a térségi szinten „DICSÉRETES” és „KIVÁLÓ”, az országos szinten „BRONZ”, „EZÜST” és „ARANY” minősítési fokozatot elérő szólisták és csoportok minősülhetnek.

Az „ARANYPÁVA-DÍJ” szakmai fokozatot elért szólisták és csoportok a KÓTA Aranypáva Népzenei Gála szintre jutnak tovább.

A három fős zsűri egy tagját a KÓTA Népzenei Szakbizottsága jelöli ki, két tagját a helyi szervezők is felkérhetik.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Bronz
 • Ezüst
 • Arany
 • Aranypáva – díj
 1. KÓTA Aranypáva ORSZÁGOS Népzenei GÁLA

A KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Minősítő 21-22. ciklusában országos szinten „ARANYPÁVA-DÍJAT” elért, valamint az országos gála szinten „ARANYPÁVA KÜLÖNDÍJAT”, „OLSVAI IMRE-DÍJAT ÉS ’ARANYPÁVA NAGYDÍJAT” nyert szólisták és együttesek minősítési szintje.

Az „OLSVAI IMRE-DÍJAT” azon legkiemelkedőbb színvonalú népzenei együttesek és szólisták kaphatják meg, akik a tiszta forrásból merítve éltetik, ápolják hagyományunkat.

A 3 fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Aranypáva Különdíj
 • Olsvai Imre – díj
 • Aranypáva Nagydíj

Az egyes minősítő fokozatokban a zsűri döntése alapján elérhető szakmai díjak mellett a felajánlók különdíjakat adhatnak át. A különdíjak odaítélésében a szakmai minősítést végző zsűri külön kérésre részt vehet, de a különdíj ebben az esetben sem minősül elérhető szakmai fokozatnak.
Az a szólista, vagy csoport, aki a 20. ciklus országos minősítőn elért eredménye alapján a 21. ciklus lezárásáig nem szerez minősítési fokozatot, a 22. minősítő szakaszba korábbi fokozataitól függetlenül térségi szinten, vagy írásos kérelme alapján a Népzenei Szakbizottság előzetes hozzájárulásával a 20. minősítő szakaszban elért fokozata alapján kapcsolódhat be.

JELENTKEZÉS:

Az országos minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül – a korosztályoknak megfelelő műsorokkal – az anyaországban és a határainkon túl élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi:

a, szólisták
   – énekes és hangszeres szólisták;
b, népzenei együttesek
   – hangszerkíséret nélkül éneklő: idősebb énekesekből álló pávakörök, vegyes-korúakból, illetve fiatalokból alakult népdalkörök
   – hangszer kísérettel éneklő pávakörök, népdalkörök
   – pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó együttesek, zenekarok.

A jelentkezés online történik, amely a KÓTA Népzenei honlapján érhető el, ide kattintva.

Az online jelentkezési lap benyújtása bármely minősítési fokozatban a csoport vagy a szólista részéről a minősítés kezdeményezését jelenti.

A szólisták és csoportok bemutató jelleggel is jelentkezhetnek, ebben az esetben az adott minősítőn produkciójukért nem kapnak szakmai fokozatot.

A MINŐSÍTÉS NEVEZÉSI DÍJÁNAK BEFIZETÉSE:

Az alább feltüntetett árak 2024. június 30 -ig érvényesek.

A nevezési díj mindegyik szinten:

 • SZÓLISTÁKNAK: 2000,- Forint
 • CSOPORTOKNAK: 3000,- Forint

Azon szólisták és csoportok, akik a KÓTA tagjai, minden szinten (térségi, országos és gála) egyszeri minősítési lehetőséget ingyenesen vehetnek igénybe, azon felül pedig a további minősülési alkalmakra 50%-os kedvezménnyel jelentkezhetnek.

A befizetés számlára történő átutalással történik:

Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége

11991102-02107897-00000000

A MINŐSÍTÉS SZAKMAI SZEMPONTJAI

KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő

A műsor összeállításának szempontjai:

 1. Az alapkövetelmények és ajánlások a térségi és az országos szinten azonosak.
 2. A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál maximum 6 perc, énekes és hangszeres együtteseknél maximum 10 perc lehet. Az időtartam a tiszta műsoridőt jelenti.
 3. Lehetőség szerint a bemutatott műsorok két tájegységről származó, vagy különböző hangulatú, illetve témakörű csokrokból álljanak. Az összeállítás egyik része lehetőleg helyi, a másik más népzenei dialektusterületről származó, jellegzetes tájegységi népzenei anyaga vagy nemzetiségi népzene legyen. Bemutatható a saját népzenei anyagból válogatott, jól szerkesztett, hagyományápoló jellegű egyetlen nagyobb lélegzetű népdalcsokor is.
 4. A csoportok és a szólisták lehetőleg új műsorral jelentkezzenek.
 5. A Népzenei Szakbizottság azt ajánlja, hogy a minősítést kérők műsoraik összeállításánál a néphagyomány gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek merítve a népzene értékes rétegeiből. Legyenek tekintettel a népzenegyűjtők, kutatók, népzenei forrást felhasználó zeneszerzők évfordulóira. A népdalcsokroknak és a hangszeres blokkoknak adjanak címet, összeállítójukat, illetve gyűjtőjüket nevezzék meg.
 6. A bemutatkozók, minősülők, figyeljenek a népzenei összeállítások szabályaira, a zenei tisztaságra, a stílusos, szélsőségektől mentes előadásra, a színpad, az előadás törvényszerűségeire, a népzene élményszerű tolmácsolására.