Felhívás

KÓTA ARANYPÁVA TÉRSÉGI, ORSZÁGOS ÉS GÁLA SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA a Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok 21. országos minősítését a 2022. január 1. – 2024. december 31. napja közötti időszakra.

A KÓTA négy évtizede alkalmazott minősítési szempontok, tapasztalatok következetes megtartása mellett a többszintű minősítési rendszer szervezési rendjében és követelményeiben, az amatőr művészeti tevékenység értékelésére általánosan alkalmazott szabályokat, követendő normáknak tekinti.

A minősítés célja:
A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, s egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.

A minősítés rendszere:
A népzenei minősítőn a szólisták és az együttesek, a KÓTA minősítési kiírása és a helyi szervezők által közzétett felhívás alapján, önkéntesen vesznek részt. Az együttesek és szólisták minősítése egymásra épülve három szinten zajlik, melyek az átjárhatóságot biztosítva feltételezik és kiegészítik egymást.
A minősítő rendszer szintjei:

I. KÓTA Aranypáva Térségi Minősítő szint,
II. KÓTA Aranypáva Országos Minősítő szint,
III. KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Gála

Általános szabályok:
A 21. KÓTA Országos Népzenei Minősítőn minden szólista és csoport többszöri alkalommal kérhet minősítést, mindaddig míg a legmagasabb minősítési okozatot, az Aranypáva minősítést meg nem szerzik. A minősülők a 20. országos minősítőn elért minősítési fokozatuk alapján kapcsolódnak be a 21. országos minősítő rendszerbe.

A minősítési szintek szervezési rendje:

1. KÓTA Térségi Aranypáva Népzenei Minősítő

A 21. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőről szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy a Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn a “Megfelelő”, és a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn “Bronz” szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítés rendszerébe.
A 20. ciklusban, Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn “Dicséretes” és “Kiváló” szakmai minősítést elért szólisták/csoportok a jelenlegi és a következő minősítő szakaszban jelentkezhetnek a KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Minősítésre.
A 20. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn “Megfelelt”, és a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn “Bronz” szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek a 21. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn magasabb szakmai minősítés elérése érdekében, következő alkalommal is részt vehetnek.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Megfelelt
 • Dicséretes
 • Kiváló

A három fős zsűri egy tagját a KÓTA Népzenei Szakbizottsága jelöli ki, két tagját a helyi szervezők is felkérhetik.

2. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Minősítő

Az Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn a térségi szinten “Dicséretes” és “Kiváló”, az országos szinten “Ezüst” és “Arany” minősítési fokozatot elérő szólisták/csoportok minősülhetnek.
A “Bronz” fokozatot elérők a jelenlegi, vagy a következő minősítési szakaszban térségi szintre jelentkezhetnek.
Az “Ezüst” és “Arany” minősítést elérők egy cikluson belül, többször is jelentkezhetnek országos szintre.
Az “Aranypáva-díj” szakmai fokozatot elért szólisták a KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála szintre jutnak tovább.
A három fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Bronz
 • Ezüst
 • Arany
 • Aranypáva – díj

3. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála

A 20-21. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn “Aranypáva-díjat” elért illetve Aranypáva Különdíjat, Aranypáva Nagydíjat, Olsvai Imre-díjat nyert szólisták és együttesek minősítési szintje.
A gála szintű minősítésen többszörös Aranypáva Nagydíjas együttesek vagy szólisták Olsvai Imre -díjban részesülhetnek. Az Olsvai Imre – díjat azon legkiemelkedőbb színvonalú népzenei együttesek/szólisták kaphatják meg, akik a tiszta forrásból merítve éltetik, ápolják hagyományunkat.
Az öt fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Aranypáva Különdíj
 • Olsvai Imre – díj
 • Aranypáva Nagydíj

Az egyes minősítő fokozatokban a zsűri döntése alapján elérhető szakmai díjak mellett a felajánlók különdíjakat adhatnak át. A különdíjak odaítélésében a szakmai minősítést végző zsűri külön kérésre részt vehet, de a különdíj ebben az esetben sem minősül elérhető szakmai fokozatnak.
Az a szólista, vagy csoport, aki a 19. ciklus országos minősítőn elért eredménye alapján a 20. ciklus lezárásáig nem szerez minősítési fokozatot, a 21. minősítő szakaszba korábbi fokozataitól függetlenül a térségi szinten, vagy írásos kérelme alapján a Népzenei Szakbizottság előzetes hozzájárulásával a 20. minősítő szakaszban elért fokozata alapján kapcsolódhat be.

Jelentkezés:

Az országos minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül – a korosztályoknak megfelelő műsorokkal – az anyaországban és a határainkon túl élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi:
a, szólisták
   – énekes és hangszeres szólisták;
b, népzenei együttesek
   – hangszerkíséret nélkül éneklő: idősebb énekesekből álló pávakörök, vegyes- korúakból illetve fiatalokból alakult népdalkörök
   – hangszer kísérettel éneklő pávakörök, népdalkörök
   – pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó együttesek, zenekarok.

A jelentkezés online történik, amely a KÓTA Népzenei honlapján illetve a helyi szervező által feltüntetett felületen érhető el. Az online jelentkezési lap benyújtása bármely minősítési fokozatban a csoport vagy a szólista részéről a minősítés kezdeményezését jelenti. Szólisták és csoportok a minősítésüknek megfelelő szintekre a minősítés mellőzését kérve bemutató jelleggel is jelentkezhetnek.

A minősítés nevezési díjának befizetése

A nevezési díj mindegyik szinten szólistáknak 2.000 Ft, csoportoknak 3.000 Ft.
Azon szólisták és csoportok, akik a KÓTA tagjai, 50 %-os kedvezményt vehetnek igénybe.
A befizetés a KÓTA címére szóló csekken vagy a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége-11991102-02107897-00000000 számlájára történő átutalással történik.

A minősítő hangversenyekhez a meghirdető szervek nevében is jó felkészülést kíván: a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA Népzenei Szakbizottsága!

Budapest, 2022. január 1.

A minősítés szakmai szempontjai 

KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő

A műsor összeállításának szempontjai:

 1. Az alapkövetelmények és ajánlások a térségi és az országos szinten azonosak.
 2. A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál maximum 6 perc, énekes és hangszeres együtteseknél maximum 10 perc lehet. Az időtartam a tiszta műsoridőt jelenti.
 3. Lehetőség szerint a bemutatott műsorok két tájegységről származó, vagy különböző hangulatú, illetve témakörű csokrokból álljanak. Az összeállítás egyik része lehetőleg helyi, a másik más népzenei dialektusterületről származó, jellegzetes tájegységi népzenei anyaga vagy nemzetiségi népzene legyen. Bemutatható a saját népzenei anyagból válogatott, jól szerkesztett, hagyományápoló jellegű egyetlen nagyobb lélegzetű népdalcsokor is.
 4. A csoportok és a szólisták lehetőleg új műsorral jelentkezzenek.
 5. A Népzenei Szakbizottság azt ajánlja, hogy a minősítést kérők műsoraik összeállításánál a néphagyomány gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek merítve a népzene értékes rétegeiből. Legyenek tekintettel a népzenegyűjtők, kutatók, népzenei forrást felhasználó zeneszerzők évfordulóira. A népdalcsokroknak és a hangszeres blokkoknak adjanak címet, összeállítójukat, illetve gyűjtőjüket nevezzék meg.
 6. A bemutatkozók, minősülők, figyeljenek a népzenei összeállítások szabályaira, a zenei tisztaságra, a stílusos, szélsőségektől mentes előadásra, a színpad, az előadás törvényszerűségeire, a népzene élményszerű tolmácsolására.