Felhívás népzenei minősítésre

20. KÓTA ARANYPÁVA TÉRSÉGI, ORSZÁGOS ÉS GÁLA SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ 
FELHÍVÁS

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA a Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok 20. országos minősítését a 2019. január 1. – 2021. december 31. napja közötti időszakra.

A KÓTA négy évtizede alkalmazott minősítési szempontok, tapasztalatok következetes megtartása mellett a többszintű minősítési rendszer szervezési rendjében és követelményeiben, az amatőr művészeti tevékenység értékelésére általánosan alkalmazott szabályokat, követendő normáknak tekinti.

A minősítés célja:
A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, s egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.

A minősítés rendszere:
A népzenei minősítőn a szólisták és az együttesek, a KÓTA minősítési kiírása és a helyi szervezők által közzétett felhívás alapján, önkéntesen vesznek részt. Az együttesek és szólisták minősítése egymásra épülve három szinten zajlik, melyek az átjárhatóságot biztosítva feltételezik és kiegészítik egymást.
A minősítő rendszer szintjei:

I. KÓTA Aranypáva Térségi Minősítő szint,
II. KÓTA Aranypáva Országos Minősítő szint,
III. KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Gála

Általános szabályok:
A 20. KÓTA Országos Népzenei Minősítőn minden szólista és csoport többszöri alkalommal kérhet minősítést. A minősülők a 19. országos minősítőn elért minősítési fokozatuk alapján kapcsolódnak be a 20. országos minősítő rendszerbe. A 20. országos minősítő az előzővel azonos minősítési szinten egy magasabb szakmai fokozat elérését, vagy a 19. országos első minősítőn továbblépésre jogosító minősítő eredmény alapján a magasabb minősítési szint szakmai minősítési fokozatának elérésére nyújt lehetőséget.

A minősítési szintek szervezési rendje:

1. KÓTA Térségi Aranypáva Népzenei Minősítő

A 19. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőről szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy a Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn a „Megfelelő”, és a 19. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn „Bronz” szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítés rendszerébe.
A 19. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn „Dicséretes” és „Kiváló” szakmai minősítést elért szólisták/csoportok a jelenlegi és a következő minősítő szakaszban jelentkezhetnek a KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Minősítésre.
A 20. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn „Megfelelt”, és a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn „Bronz” szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek a 20. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn magasabb szakmai minősítés elérése érdekében, következő alkalommal is részt vehetnek.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Megfelelt
 • Dicséretes
 • Kiváló

A három fős zsűri egy tagját a KÓTA Népzenei Szakbizottsága jelöli ki, két tagját a helyi szervezők is felkérhetik.

2. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Minősítő

Az Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn a térségi szinten „Dicséretes” és „Kiváló”, az országos szinten „Ezüst” és „Arany” minősítési fokozatot elérő szólisták/csoportok minősülhetnek.
A „Bronz” fokozatot elérők a jelenlegi, vagy a következő minősítési szakaszban térségi szintre jelentkezhetnek.
Az „Ezüst” és „Arany” minősítést elérők a jelenlegi, vagy a következő minősítési szakaszban az országos szintre jelentkezhetnek.
Az „Aranypáva-díj” szakmai fokozatot elért szólisták és csoportok a jelenlegi és a következő minősítési szakaszban a KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála szintre jelentkezhetnek.
A három fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Bronz
 • Ezüst
 • Arany
 • Aranypáva – díj

3. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála

A 19-20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn „Aranypáva-díjat” elért illetve Aranypáva Különdíjat, Aranypáva Nagydíjat nyert szólisták és együttesek minősítési szintje.
A 20. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gálán „Aranypáva-díjat”és Aranypáva Különdíjat nyert szólisták/együttesek ugyanezen minősítő szakaszban második alkalommal is részt vehetnek KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála szintű minősítőn.
A gála szintű minősítésen többszörös Aranypáva Nagydíjas együttesek vagy szólisták Olsvai Imre –díjban részesülhetnek. Az Olsvai Imre – díjat azon legkiemelkedőbb színvonalú népzenei együttesek/szólisták kaphatják meg, akik a tiszta forrásból merítve éltetik, ápolják hagyományunkat.
Az öt fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Az országos minősítő szinten elérhető szakmai fokozatok
 • Aranypáva Különdíj
 • Aranypáva Nagydíj
 • Olsvai Imre – díj

Az egyes minősítő fokozatokban a zsűri döntése alapján elérhető szakmai díjak mellett a felajánlók különdíjakat adhatnak át. A különdíjak odaítélésében a szakmai minősítést végző zsűri külön kérésre részt vehet, de a különdíj ebben az esetben sem minősül elérhető szakmai fokozatnak.
A 19. Országos Aranypáva Népzenei Minősítésen elért fokozat a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítésen elért fokozat megszerzéséig, de legfeljebb a 19. minősítési ciklus lezárásáig érvényes.
Az a szólista, vagy csoport, aki a 19. országos minősítőn elért eredménye alapján a 20. ciklus lezárásáig nem szerez minősítési fokozatot, a 21. minősítő szakaszba korábbi fokozataitól függetlenül a térségi szinten, vagy írásos kérelme alapján a Népzenei Szakbizottság előzetes hozzájárulásával a 19. minősítő szakaszban elért fokozata alapján kapcsolódhat be.

Jelentkezés:

 1. Az országos minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül – a korosztályoknak megfelelő műsorokkal – az anyaországban és a határainkon túl élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi:
  a,   szólisták
  – énekes és hangszeres szólisták;
  b,  népzenei együttesek
  – hangszerkíséret nélkül éneklő: idősebb énekesekből álló pávakörök, vegyes- korúakból illetve fiatalokból alakult népdalkörök
  – hangszerkísérettel éneklő pávakörök, népdalkörök
  – pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó együttesek, zenekarok.
 2. A jelentkezés online történik, amely KÓTA Népzenei honlapján illetve a helyi szervező által feltüntetett felületen érhető el.
 3. Az online jelentkezési lap benyújtása bármely minősítési fokozatban a csoport vagy a szólista részéről a minősítés kezdeményezését jelenti. Szólisták és csoportok a minősítésüknek megfelelő szintekre a minősítés mellőzését kérve bemutató jelleggel is jelentkezhetnek.
 
A  minősítés nevezési díjának befizetése
 • A nevezési díj mindegyik szinten szólistáknak 2.000 Ft, csoportoknak 3.000 Ft.
 • Azon szólisták és csoportok, akik a KÓTA tagjai, 50 %-os kedvezményt vehetnek igénybe.
 • A befizetés a KÓTA címére szóló csekken vagy a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége-11991102-02107897-00000000 számlájára történő átutalással történik.
 • Csekk a KÓTA titkárságától igényelhető. A nevezési díj befizetését igazoló csekk illetve utalást igazoló vény fénymásolatát a minősítést megelőzően a  minősítést kérők juttatják el a KÓTA titkárságára e-mailben (nepzene@kota.hu). 

 

A minősítő hangversenyekhez a meghirdető szervek nevében is jó felkészülést kíván: a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA Népzenei Szakbizottsága

Budapest, 2019.január 1.